Double Mini Frame in Pewter
$66.00

Pewter Diamond/Dot

1 1/2 x 1 1/2ea.-Double